Phú Yên - Chấn chỉnh công tác quản lý các cơ sở, nhà nuôi chim yến

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý các cơ sở, nhà nuôi chim yến trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, không phép, không phù hợp với quy hoạch vùng nuôi chim yến, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, nông nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương kịp thời phản ánh các trường hợp khó khăn, vướng mắc về các sở, ngành chức năng của tỉnh để hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Các sở: NN-PTNT, TN-MT, Xây dựng nghiên cứu những vấn đề hạn chế, bất cập phát sinh liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý, để có giải pháp khắc phục. Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan ban hành văn bản liên sở, hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đối với các cơ sở, nhà nuôi chim yến, để làm cơ sở tổ chức quản lý.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thời gian qua, số lượng nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh ngày một tăng cao và đang tiếp tục trên đà phát triển. Nghề nuôi chim yến đã góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho một bộ phận người dân. Nhưng thực trạng đầu tư xây dựng và quản lý nhà nuôi chim yến cũng bắt đầu phát sinh một số vấn đề tồn tại, hạn chế liên quan đến một số ngành chưa được nghiên cứu, giải quyết, để quản lý tốt đối tượng này.

Một nhà nuôi yến tại phường 8, TP.Tuy Hòa.
Ảnh: Báo kinh tế nông thôn

Tỉnh đã quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến, ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến, trong đó đã quy định trách nhiệm quản lý của các ngành và địa phương liên quan. Tuy nhiên, việc quản lý các cơ sở, nhà nuôi chim yến là vấn đề mới phát sinh, liên quan đến nhiều ngành và chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, trách nhiệm cụ thể của từng ngành trong việc xử lý các vấn đề phát sinh nên thực tế quản lý vẫn còn nhiều lúng túng, khó khăn.

Trong thời gian tới, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương để quản lý hiệu quả các cơ sở, nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

(PYP)

Theo Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên

Mới hơn
« Prev Post
Mới hơn
Mới hơn »