HÌNH ẢNH NHÀ NUÔI YẾN

LÀNG NUÔI CHIM YẾN

THÀNH PHỐ NUÔI YẾN
NUÔI YẾN Ở KONTUMNHÀ NUÔI YẾN Ở TRÊN NHÀ CON NGƯỜI Ở DƯỚI


NHÀ NUÔI YẾN HOÀN THIỆN

LẮP ĐẶT THÊM LƯỚI CHỐNG NÓNG NHÀ NUÔI YẾN CAMPUCHIA


NHÀ YẾN KONTUM NHÌN TỪ BÊN NGOÀIXÂY THÔ NHÀ NUÔI YẾNNuôi yến trong nhà nhìn từ bên ngoài
NHÀ NUÔI YẾN BÊN TRÊN KẾT HỢP NHÀ Ở PHÍA DƯỚINhà yến đang hoạt động
NHÀ YẾN ĐANG HOẠT ĐỘNGTỔ YẾN MADE  IN VIỆT NAM


TỔ YẾN VÀ CHIM YẾN CON

PHÒNG KỸ THUẬT NHÀ NUÔI YẾN

TỔ YẾN CÓ CHIM TRONG TỔ KHÔNG ĐƯỢC THU HOẠCH

YẾN SÀO ĐẾN ĐỢT KHAI THÁC

CHIM YẾN TRƯỞNG THÀNH RỜI TỔ MỚI ĐƯỢC THU HOẠCH

TỔ YẾN VÀ TRỨNG CHIM YẾN

ĐẤT NƯỚC CAMPUCHIA RẤT TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NUÔI YẾN TRONG NHÀ


PHÒNG KỸ THUẬT NHÀ NUÔI YẾN CAMPUCHIA

LẮP ĐẶT KỸ THUẬT NHÀ NUÔI YẾN Ở KONTUMLẮP THANH LÀM TỔ GỖ BẠCH TÙNG NHÀ NUÔI YẾN

LẮP BỘ CHUYỂN ĐIỆN DỰ PHÒNG CHO NHÀ NUÔI YẾN


XÂY TƯỜNG ĐÔI NHÀ NUÔI YẾN

KỸ THUẬT XÂY TƯỜNG LỖ THÔNG HƠI CHÉOMÔ HÌNH NHÀ YẾN

MÔ HÌNH NHÀ NUÔI YẾN

XÂY TƯỜNG 2 LỚP NHÀ NUÔI YẾN

NHÀ YẾN HOÀN THIỆN NHÌN TỪ BÊN NGOÀI


LỖ THÔNG HƠI NHÀ NUÔI YẾN

KỸ THUẬT XÂY THÔ NHÀ NUÔI YẾN

PHÒNG LƯỢN NHÀ NUÔI YẾN

PHÒNG LƯƠN VÀ CỬA VÀO PHÒNG Ở CỦA CHIM YẾN

KỸ THUẬT CẢI TẠO NHÀ Ở THÀNH NHÀ NUÔI CHIM YẾN

CHUẨN BỊ GỔ LÀM NHÀ YẾN

LẮP GỖ LÀM NHÀ NUÔI YẾN

NHÀ NUÔI YẾN HOÀN THIỆN


NHÀ NUÔI YẾN VÀ NHÀ Ở


NHÀ NUÔI YẾN THÀNH CÔNG

LẮP ĐẶT KỸ THUẬT NHÀ NUÔI YẾN

THIẾT BỊ NUÔI CHIM YẾN TRONG NHÀ
Mô hình nhà nuôi yến 3D

Nhà nuôi yến bên ngoài


Bên trong nhà nuôi yến


Nhà nuôi yến đã lắp gỗ và âm thanh 

Nuôi yến trong nhà
Nhà yến đã lắp gỗ làm tổ

Một vài cách làm tăng diện tích làm tổ cho nhà nuôi  yến

Điều kiện nuôi yến trong nhà phù hợp


Xây nhà yến Tầm Cao Việt

Nhà yến hoàn thành

Nhà yến đi vào hoạt động

Nhà yến đã khai trương

Thông tầng nhà nuôi yến

Nhà ở cải tạo thành nhà nuôi yến

Xử lí mùi cho nhà nuôi yến

Thanh làm tổ nhà yến đã lắp lên trần nhà

Mô hình mẫu nuôi yến trong nhà

Nhà nuôi yến nhiều tầng

Xây dựng nhà nuôi yến

Bên trong nhà yến sau khi hoàn thành